wtorek, 29 marca 2011

Nowe Mapy Czasu

4-9.04.2011, CSW 'Znaki Czasu' - P+K, Toruń

projekt rezydencyjny / warsztaty - John Grzinich


Nowe Mapy Czasu w Toruniu mają na celu eksplorację miasta jako środka niewykorzystanych możliwości. Poprzez wizualne i dźwiękowe poszukiwania łączą w sobie przestrzenie, struktury i terytoria - tworząc w ten sposób wycinek z półfikcyjnej geografii miasta i nowe pole gry. Projekt polega na spędzeniu kilkunastu godzin w przeciągu tygodnia w przestrzeni Torunia i jego okolic, jego uczestnicy (studenci, lokalni artyści, entuzjaści) mapując rozmaite miejsca i lokacje (parki, place, dachy budynków, przestrzenie poindustrialne, etc.) poprzez wydobywanie z nich dźwięku za pomocą prostych objektów (szklanych słoików, pokrywek, drutów, objektów zalezionych, itd...) stworzą swego rodzaju audiowizualny dziennik, który zostanie zaprezentowany podczas finału warsztatów. Tydzień rozpocznie się od kilku podróży po mieście i spacerów w ciągu dnia (pon-wt), które rozwinięte zostaną przez warsztaty, dyskusje i miejskie interwencje w drugiej części tygodnia w porach popołudniowych (śr-pt), podsumowanie nastąpi w sobotę, 9.04, o godz. 19.00 (wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych - projekcja otwarta).

Prowadzący: John Grzinich
Kurator projektu: Krzysztof Gutfrański

Zapisy dla potwierdzenia udziału i logistyki - warsztaty otwarte, ilość miejsc ograniczona (pokojzkuchnia@gmail.com / recepcja CSW)

Przykłady tego na czym polegały wcześniejsze edycje warsztatów Nowe Mapy Czasu w innych stronach świata, można zobaczyć na:
http://maaheli.ee/main/archives/975

ZAPRASZAMY!


Godziny i harmonogram:

- Poniedziałek - Wtorek, 4-5 kwietnia: PRZEWODNICY - różne godziny do ustalenia

Przewodnikiem po mapie może zostać każdy zainteresowany dysponujący czasem w ciągu dnia, mogą to być późniejsi uczestnicy warsztatów, ale też wolontariusze, którzy mają do odkrycia jakieś szczególne miejsce w Toruniu - zainteresowani spacerami, eksploracją miasta, akustyką, psychogeografią, itd. Przewodnik może dołączyć na 1 godzinę lub całe popołudnie, zależnie jakim dysponuje czasem. Różni przewodnicy mogą ustawić plan dla artysty w różnych godzinach dnia. Przewodnicy wyznaczą miejsca, w których rozgrywały będą się częściowo warsztaty.

- Środa - Piątek, 6-8 kwietnia: WARSZTATY WIECZORNE - dni robocze - proponowane godziny 17-20

Warsztaty wieczorne - otwarte sesje warsztatów, około 3 godzin dziennie. Część będzie polegała na eksploracji wybranych miejsc zaproponowanych przez przewodników - serii ćwiczeń i działań polegających na 'udźwiękowieniu' danego miejsca; część zaś na analizie materiału nagranego na poszczególnych lokacjach, dyskusji i propozycji edycji audiowizualnej - analizie narracji, wątków miejskiej geografii i zawartej w niej fikcji. Opinia i dyskusje uczestników będą miały decydujący wpływ na materiał dokumentacyjny powstały na warsztatach.

- Sobota, 9 kwietnia - publiczne podsumowanie warsztatów, prezentacja filmu i dokumentacji - godz. 19.00 (wcześniejsze spotkanie grupy zostanie ustalone w trakcie warsztatów).

O projekcie:

"Nowe Mapy Czasu" to przedsięwzięcie artystyczne i warsztaty koncentrujące się wokół mapowania przestrzeni (mentalnej, architektonicznej i naturalnej) przy użyciu dźwięku jako znaczenia wyrażającego konkretne działanie w danej przestrzeni. Proces ten wykorzystuje podstawowe zrozumienie faktu mówiącego o tym, że działalność artystyczna może mieć charakter rytułału, w którym żyjemy na codzień dzieląc się rozmaitymi doświadczeniami. Te w istocie wewnętrzne, subiektywne doświadczenia muszą być tutaj zrozumiane nie tylko jako fakt intelektualny, ale również poprzez znaczenie wspólnego działania i powstających stąd wartości na na różnych poziomach działania: osobistego, kolaboratywnego (pomiędzy uczestnikami) czy też kontekstualnego (pomiędzy różnymi lokacjami). Nacisk położony zostaje na subjektywne doświadczenie jako efekt bezpośredniego doświadczenia interwencji w przestrzeni publicznej (z dala od zapośredniczonych form słuchania poprzez 'muzyczne' czy 'rozrywkowe' formy dźwięku proponowanych przez media masowe). Znaczenie dźwięku rozszerza się tu o zagadnienie mapy, przestrzeni i relacji społecznych wewnątrz naszego własnego procesu myślowego. W celu udoskonalenia tych 'kognitywnych' map wprowadzone zostaną ograniczenia w rodzaju konkretnych działań, materiałów, określonego czasu oraz fizycznych parametrów poszczególnych przestrzeni. Te swoiste ograniczenia są granicami w ramach których rozgrywały będą się poszczególne części warsztatów.

Bio:
John Grzinich od ponad piętnastu lat zajmuję się badaniem rozmaitych aspektów przetwarzania i percepcji dźwięku: poprzez nagrania terenowe, rzeźby kinetyczne, kompozycję elektroakustyczną, performance, warsztaty i ćwiczenia 'głębokiego' słuchania. Obecnie mieszka i pracuje w Estonii, jest tam współzałożycielem i koordynatorem programu MoKS - niezaleznego miejsca rezydencyjnego typu artist-run. Publikował swoje nagrania w międzynarodowych wydawnictwach, jak np: SIRR, Cloudmirror, Staalplaat, Erewhon, Intransitive, Cut, Elevator Bath, CMR, Orogenetics, Pale Disc, i in. Dokumentacje i przykłady jego działań można znaleźć na: http://maaheli.ee/

środa, 23 marca 2011

HYBRYDOWE NOTACJE

Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar, Hybrid Space Lab
* 31 marca i 1 kwietnia > otwarte wykłady o związkach architektury, urbanistyki i muzyki współczesnej
* od 31 marca do 3 kwietnia > zamknięte warsztaty dla specjalistów
* od 5 kwietnia > prezentacja efektów badań nad przestrzenią miasta Torunia

kuratorzy: Daniel Muzyczuk, Agnieszka Pindera31 marca, czwartek
Pokój z kuchnią, godzina 18.00
PRZESTRZEŃ HYBRYDOWA


Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar przybliżą zagadnienie hybrydyzacji między innymi jako właściwości przestrzeni miejskich. Obecnie mamy do czynienia z hybrydowymi miastami, hybrydowymi samochodami, hybrydowymi przedsiębiorstwami, hybrydowymi tworzywami sztucznymi, hybrydowymi roślinami....
Ten trend odzwierciedla przejście od myślenia w oparciu o jasno określone kategorie i traktowania poszczególnych dyscyplin oddzielnie ku elastycznemu podejściu opartemu na łączeniu i poszukiwaniu sieci powiązań.

1 kwietnia, piątek
Pokój z kuchnią, godzina 18.00
MORFOLOGIA XENAKISA

Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar zapytani o prekursorów hybrydowych projektów podają zawsze dwa nazwiska: Buckminstera Fullera i Iannisa Xenakisa. W ramach wykładu przybliżą sylwetkę tego drugiego, zmarłego dekadę temu greckiego kompozytora muzyki współczesnej, teoretyka i architekta. Xenakis większość swojego życia spędził we Francji, studiując kompozycję u A. Honeggera, D. Milhauda i O. Messiaena i współpracując z architektem Le Corbusierem. Łączył proces komponowania z modelowaniem matematycznym, procesami stochastycznymi i teorią gier. Miał również duży wpływ na rozwój muzyki elektronicznej.


HYBRYDOWE NOTACJE

Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar opowiedzą też o prowadzonych w Toruniu interdyscyplinarnych warsztatach.

31 marca – 3 kwietnia
Pokój z kuchnią
HYBRYDOWE NOTACJE
zamknięte warsztaty dla specjalistów
prezentacja efektów badań od 5 kwietnia

Tematyka warsztatów ogniskuje się wokół notacji przestrzeni hybrydowej z udziałem designerów, architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, projektantów przestrzeni, muzyków, informatyków i artystów multimedialnych. Uczestnicy warsztatów podejmą badania złożoności miejskich środowisk poprzez interdyscyplinarne działania i dzielenie się wiedzą.

Przedmiotem badań będzie kilka wybranych lokalizacji w obrębie miasta Torunia. Miejsca te zostaną poddane analizie biorącej pod uwagę wiele zagadnień, takich jak: przestrzeń fizyczna, architektoniczna i historyczna, wymiar społecznej użyteczności danego miejsca, sieci komunikacji medialnej, zmienność przestrzeni akustycznej, itd. Te różnorodne wymiary przestrzenne nie będą badane rozłącznie lecz we wzajemnym przenikaniu się i fuzjach, czyli w stanie hybrydycznym.

Wyniki interdyscyplinarnego artystycznego dociekania zostaną w formie instalacji przestrzennej zaprezentowane w Pokoju z kuchnią w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.


Elizabeth Sikiaridi & Frans Vogelaar pracują wspólnie pod szyldem Hybrid Space Lab, które zajmuje się działalnością projektową nastawioną na metodologię R&D (ang. Research and Development – prace badawczo-rozwojowe) koncentrującą się na hybrydowych polach, powstających w wyniku połączenia i fuzji środowisk, obiektów i usług w informacyjno-komunikacyjnej erze. Zakres ich projektów obejmuje projektowanie gier miejskich i planowanie budynków, wnętrz architektonicznych, tworzenie wzorów przemysłowych i ubioru.

Hybrid Space Lab jest interdyscyplinarnym środowiskiem o innowacyjnym i zintegrowanym podejściu do kwestii gospodarki przestrzennej. Skupia się na fuzji środowisk cyfrowych i analogowych, na osadzaniu sieci mediów w obszarach miejskich przestrzeni architektonicznych, społecznych i kulturalnych. Jest jednocześnie laboratorium i siecią, w której architekci, urbaniści, osoby odpowiedzialne za planowanie środowiska i krajobrazu, designerzy i informatycy współpracują przy tworzeniu projektów na styku przestrzeni analogowych i cyfrowych, urbanistycznych, architektonicznych, designerskich i multimedialnych.

Elizabeth Sikiaridi urodziła się w Londynie, dorastała w Atenach, studiowała w Ecole d'Architecture de Belleville w Paryżu i na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Frans urodził się w Holandii, dorastał w Zimbabwe, studiował w Design Academy w Eindhoven i na Architectural Association School of Architecture (AA) w Londynie. Oboje mają tzw. hybrydowe pochodzenie kulturowe.

Elizabeth Sikiaridi studiowała architekturę i urbanistykę. Frans Vogelaar studiował wzornictwo przemysłowe, architekturę i urbanistykę. Przed założeniem wspólnej działalności ich doświadczenie zawodowe obejmowało różne dziedziny, w tym architekturę (OMA / Rem Koolhaas, Behnisch i PA), wzornictwo przemysłowe (Studio Alchemia / Allessandro Mendini) i modę (badania trendów w Paryżu), oraz urbanistykę i urbanistykę krajobrazu, projektowanie materiałów, żywności i wystaw, architekturę wnętrz i projektowanie multimedialne.

Obydwoje mają tytuły profesorskie i aktywnie zajmują się pracą dydaktyczną. Frans Vogelaar założył w 1998 roku na Akademii Sztuki Mediów w Kolonii pierwszy Departament Przestrzeni Hybrydowych na świecie. Jego wydział został wyróżniony szeregiem międzynarodowych nagród, takich jak: f. e., YAHOO! University Design Expo 2007 i nagrodę International Design Prize 2008 w Kolonii. Jest również profesorem w CCNU w Wuhan w ramach programu „111”. Elizabeth Sikiaridi uczy projektowania architektonicznego na Wydziale Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Duisburg-Essen oraz University of Applied Sciences OWL.

Ich prace były prezentowane na międzynarodowych kongresach i wystawach w Austrii, Belgii, Kanadzie, Chinach, Czechach, Danii, Niemczech, Grecji, Finlandii, Francji, Włoszech, Korei, Litwie, Łotwie, Omanie, Pakistanie, Szwajcarii, Singapurze, Hiszpanii, Holandii, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz USA.

poniedziałek, 14 marca 2011

AUGENMUSIK: MIRROR TRANCE (Francesco Cavaliere & Marcel Türkowsky)


19.03., godz. 20.00

Francesco Cavaliere & Marcel Türkowsky dzielą fascynację rolą dźwiękowego doświadczenia i dźwięku w relacjach pomiędzy różnymi kulturowymi kontekstami. Zainspirowani pracami Waltera Marchettiego, tworzą pracę na pograniczu muzyki, performance, kompozycji, tańca czy archeo-antropologii.

Mirror Trance jest rezultatem szczególnego poczucia symbiotycznej więzi, jaka towarzyszyła spotkaniu dwóch artystów. Wspólna geografia zwyczajów, sposobów patrzenia i doboru muzycznego repozytorium sprawiły, że zaczęli pracować nad wzajemnym naśladownictwem. Odnosząc się w tym do długiej tradycji teatru muzycznego, poprzez prezentację dźwiękowych scenariuszy, mentalnych krajobrazów i współuczestnictwo publiczności, artyści w niezwykły sposób uzupełniają się, bądź wręcz imitują.ZAPRASZAMY NA TRANS LUSTRA!

Artyści pracują wspólnie, tworząc kuratorski program Whistle Minotaure! w berlińskim Grimmuseum, prezentując takich artystów i grupy, jak: Alberorovesciato, Cones, Canou, Datashock, Doro Bengala, Jonbo n'Jovi, Mollusca, Snake Figures Arkestra, Uuhuu, Wooden Veil oraz wydawnictwo Harpokrates (założone przez Türkowsky'ego), publikując wydawnictwa książkowe, muzyczne i obiekty artystyczne.

Francesco Cavaliere (ur. 1980)
Studiował muzykologię na D.A.M.S. Uniwersytecie Sztuki, Muzyki i Teatru w Bolonii, we Włoszech. Otrzymał stopień naukowy w dziedzinie etnomuzykologii w roku 2008. Jego praca koncentruje się wokół koncepcji powstawania i budowy instrumentów oraz instalacji opartych na obserwacji i reakcji na fenomen dźwięku, akustykę przedmiotów znalezionych. Przywiązanie do prostych, niemal dotykalnych dźwięków jest modyfikowane poprzez działanie w trakcie wystąpień oraz poprzez utylizację środków elektronicznych i takowych urządzeń. Artysta żyje i mieszka pomiędzy Berlinem a Bolonią.
http://www.nathiascatola.com

Marcel Türkowsky (ur. 1978) 
Artysta wizualny, performer, autor tekstów i kurator. Ukończył berliński Uniwersytet Artystyczny (UdK) na kierunku sztuki dźwięku. Jego pole zainteresowań obejmuje zagadnienia krążące wokół zagadnienia recepcji procesu i artefaktu artystycznego, tworząc poprzez pracę na tym polu przestrzeń łączącą w sobie obszary i doświadczenia graniczne z zakresu folkloru, animizmu, absurdów codzienności czy też doświadczeń transowych.
Jego muzyka, często w formie instalacji, odnosi się do wizjonerskich opowieści, czy rozmaitych wystąpień scenicznych, badając rozmaite systemy percepcji czasu. Jego podejście do konstrukcji dźwięku, muzyki bazuje na pracy z przypadkowością – jest przeważnie wyborem i subiektywnym przekonaniem do specyficznych, zebranych materiałów (znalezionych i zbudowanych obiektów/instrumentów, nagrań terenowych itd.).

WSTĘP WOLNY!

Fizjologia smaku: Kino-Kuchnia


20.03., godz. 18.00
P+KW oczekiwaniu na wiosnę proponujemy państwu krótki przegląd najdziwniejszych filmów związanych z jedzeniem. Popularne w posługujących się „współczesną łaciną” badaniach porównawczych określenia, typu: junk food, porn food czy kung food znalazły niezwykle ciekawe realizacje w sztuce filmowej, która mimo wszędobylskiej wirtualizacji jest wciąż silnym medium, „uczącym” nas czym są zmysły. Strawa dla oka i myśli zostanie uzupełniona rozgrzewającą czaj masalą i słodkimi przekąskami.

Zapraszamy!

Jedząc Raula, reż Paul Bahtel (1981), Garlic is as good as ten mothers, reż. Les Blank (1982), Jedz i pij mężczyzno i kobieto, reż. Ang Lee (1994), Przepiórki w płatkach róży, reż. Alfonso Arau (1992) – możliwe modyfikacje programu, część filmów z angielskimi napisami.

poniedziałek, 7 marca 2011

Wykład René Block'a

Wtorek, 8 marca, godz. 18.00, Pokój z kuchnią

8 marca zapraszamy na spotkanie z legendarnym kuratorem, współpracującym  m.in. z Josephem Beuys'em, Nam June Paik i grupą Fluxus, byłym dyrektorem Kunsthalle Museum Fridericianum w Kassel. René Block wygłosi wykład zatytułowany: To Create is Divine, to Multiply is Human – Some Thoughts about the History of the Multiple.
Wstęp wolny!
Wykład odbędzie się w języku angielskim.

środa, 2 marca 2011

Zapraszamy na pokaz filmów o kobiecych inicjatywach pracowniczych i lokatorskich

09.03.2011r, godzina 18.00
Pokój z Kuchnią, CSW Toruń

Zaczynamy o 18:00 filmem "Made in L.A." (2007), nagrodzonym m.in. na festiwalu w Sundance, kolejnym filmem jest "Białe miasteczko" (2008), opowiadające o protestach pielęgniarek w Warszawie. Na koniec zaprezentujemy "Strajk matek" (2010), pokazujący akcje lokatorskie kobiet z Wałbrzycha.
Po filmach odbędzie się dyskusja z reżyserką "Strajku matek", Magdą Malinowską.

Organizator: Kolektyw Kocurra
Współpraca: Polska Akcja Humanitarna, Krytyka Polityczna

wtorek, 1 marca 2011

Kawa z pieprzem 7: śmierć

środa, 16 marca, godz. 18.00
Od 12 lub 13 lat zajmuję się pojęciem ciała. Na początku... Ciało w kostnicy, trup. Na początku chciałam się dowiedzieć, co dzieje się z ciałem jako jednostką społeczną po śmierci. Potem zrozumiałam, że kostnica to barometr społeczeństwa. To, co dzieje się w miejskiej kostnicy, dzieje się również na zewnątrz. Kostnica... Tam pracuję, tam jest moja pracownia.
Teresa Margolles
Od listopada 2010 roku do końca maja 2011 roku Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu będzie inicjatorem cyklu wykładów poświęconych trudnym, ale niezmiernie istotnym zagadnieniom w sztuce współczesnej. Wykłady poprowadzi dr Katarzyna Lewandowska, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK.
Przybliży problemy, które podejmują współczesne artystki i artyści. Sztuka XX i XXI wieku jest skomplikowana, kontrowersyjna, prowokacyjna, pełna napięć, niepokojów, bólu. Zygmunt Bauman mówi; "W odróżnieniu od naszych odległych przodków i "ludzi nam niepodobnych" nie dyskutujemy o rzeczach okrutnych i krwawych. Trzymamy w ukryciu rzeczy, które inni robili publicznie. Czujemy odrazę do odprysków rzeczywistości, które złożyliśmy w izolowanej piwnicy naszej uporządkowanej i eleganckiej egzystencji, ogłaszając, że nie istnieją lub są niewyrażalne”. A artyści wbrew słowom Mistrza konsekwentnie, odważnie i bezpardonowo wyciągają na zewnątrz te odpryski, racząc widza obrazami, które już zawsze będzie pamiętał.

Spotkanie będą miały charakter otwarty, interdyscyplinarny przy kawie i dobrym ciastku (dla osłodzenia).

Wykłady wspiera Cukiernia Lenkiewicz