wtorek, 28 czerwca 2011

Orient Potockiego. Dźwiękopis

Pokój z kuchnią, 2 lipca, godz. 21:00!

Ideą projektu było dokonanie dźwiękowo-muzycznej interpretacji dzieł Jana Potockiego (Rękopis znaleziony w Saragossie i Podróż do Cesarstwa Marokańskiego). Przybliżenie sylwetki i propagowanie twórczości jednego z najwybitniejszych literatów i podróżników europejskiego oświecenia. Przekład intersemiotyczny utworów literackich Potockiego na język innych mediów artystycznych (muzyka, sound art, poezja dźwiękowa). Album ten mieści się w nurcie „głębokiego nasłuchiwania” i rekonstrukcji sonosfery dzieł literackich oraz dzienników podróży (Por. D. Toop, Ocean of Sound; D. Valesco Island Landscape „Following in Humboldt's Footsteps through the Acoustic Spaces of the Tropice”).

"Orient Potockiego. Dźwiękopis" ma charakter artystyczno-edukacyjny, będąc próbą antropologicznej rekonstrukcji sposobu doświadczania rzeczywistości Orientu utrwalonej w dziełach osiemnastowiecznego Europejczyka, czyniąc zarazem ów świat materią artystycznej ekspresji współczesnego twórcy żyjącego w multikulturowym świecie globalizacji. Projekt ma na celu przybliżenie życia i twórczości wybitnego literata, podróżnika, etnografa i archeologa, który swą erudycję oraz doświadczenia podróżnicze przekładał na twórczość literacką, stosując w warstwie opisowej swych dzieł liczne deskrypcje krajobrazu dźwiękowego, które dla mnie stały się przedmiotem inspiracji, twórczej reinterpretacji oraz intersemiotycznego przekładu na język muzyki i sztuki dźwięku. Integralną częścią projektu jest także twórcza współpraca artystów z różnych krajów reprezentujących różne dziedziny sztuki i refleksji antropologicznej. Projekt ten jest także okazją i pretekstem do wzbogacenia wiedzy i umiejętności oraz poszerzenia horyzontów twórczych.

"Orient Potockiego" Projekt tworzą: Dariusz Wojtaś, Dariusz Brzostek, Rafał Kołacki, Krystian Wieczyński, Radosław Garncarek, Paweł Bohuszewicz, Robert Zalewski.

Wstęp wolny!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz