wtorek, 19 lipca 2011

FIZJOLOGIA SMAKU: Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO)

FIZJOLOGIA SMAKU: Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) i żywność transgeniczna - obietnice i fakty

piątek, 22 lipca, godz. 18:00

W ostatnich latach coraz szerzej w świecie promuje się w rolnictwie (w tym, w hodowli zwierzęcej) i przetwórstwie żywności organizmy transgeniczne, tj. genetycznie zmodyfikowane (ang. genetically modified organisms – GMO). W wykładzie zanalizowane zostaną potencjalne i faktyczne korzyści i zagrożenia związane współcześnie z GMO i żywnością transgeniczną.

Przedstawione zostaną wyniki badań naukowych, publikowane m. in. w Science, Nature i innych wiodących czasopismach naukowych. Analiza ta posłuży dostarczeniu przesłanek do odpowiedzi na pytania:

Czy nowa żywność, jaką stanowi żywność genetycznie zmodyfikowana, a szerzej, czy uwalnianie GMO do środowiska, głównie w postaci upraw i żywności transgenicznej spełnia warunki bezpieczeństwa zdrowotnego i ekologicznego oraz sprzyja stwarzaniu długotrwałych korzystnych warunków ekonomiczno-społecznych bytu większości rodzin rolników kraju?
Jaka żywność winna stanowić podstawę dla zdrowia?

Wykład poprowadzi Jacek J. Nowakdr Jacek J. Nowak, profesor kontraktowy Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie, przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Ekologicznego i Rolniczego Postępu (SERP)

Specjalista zastosowań metod matematyczno-statystycznyc​h oraz symulacyjnych gier decyzyjnych w ekonomii i zarządzaniu. Specjalizuje się równolegle w podstawach zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) i zarządzania ekologicznego, w szczególności w zagadnieniach bezpieczeństwa żywieniowego. Opracował m. in. test statystyczny stabilności jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, metodę budowy zdynamizowanych modeli ekonometrycznych w warunkach zmian strukturalnych oraz prognozowania w takich warunkach, a także paręnaście symulacyjnych gier kierowniczych. Rozwinął metodę Edwardsa-Kozieleckiego wielokryterialnego podejmowania decyzji w warunkach pewności. 39 lat pracy naukowej i dydaktycznej w uczelniach wyższych, m. in. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytecie Warszawskim, a także 9 lat praktyki w zarządzaniu różnymi organizacjami (organizator oraz prezes zarządu i dyrektor dwóch spółek dużych spółdzielni, współorganizator Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego i członek pierwszego jej Zarządu (funkcje zastępcy rektora i dziekana), a także członek-założyciel i przewodniczący stowarzyszenia proekologicznego).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz